facebook tracking

Regionchef - Unionen Sydväst

Scroll to content

Vill du få kraft att göra skillnad?

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Vi har inflytande, ansvar och ambition för mer än bara oss själva, och mod att driva frågor som påverkar hela samhället. Varje dag hjälper vi flest människor i det privata arbetslivet att få det bättre på arbetsplatsen. Därför har vi erfarenhet och bredd som ingen annan har, och vi behöver dig som vill göra oss ännu bättre.

Regionchefen är ansvarig för att driva, leda och utveckla verksamheten på regionen utifrån beslut från kongress och styrelse. Unionen Sydväst har kontor i Helsingborg och Malmö där vi ger service och stöd till ca 67 000 medlemmar. Vi är runt 70 medarbetare organiserade i sex strategiska grupper. Grupperna leds av sex gruppchefer och därför är det meriterande om du har erfarenhet av ledarskap genom underställda chefer.

Regionchefen är ytterst ansvarig för verksamheten i Sydväst och är, tillsammans med regionstyrelsen, Unionens viktigaste representant regionalt. Det innebär att regionchefen förutom att ha ledaregenskaper, även ska vara den drivande kraften i regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning och näringspolitik. Därmed är det meriterande med tidigare erfarenhet av att vara aktör inom regionens näringsliv.

Som regionchef ska du dela Unionens värderingar och arbeta med medlemmen i fokus. Du är förtrogen med att driva och utveckla organisationer på ett modernt och professionellt sätt – gärna med erfarenhet från kundorienterad verksamhet. Du ska ha en gedigen ledarskapserfarenhet, gärna av större demokratiskt styrda organisationer. Du kommer att leda och delegera i samarbete med andra chefer samt samverka med förtroendevalda i Unionens regionstyrelse.

Som ledare i Unionen förväntas du dela vår vision, målbild och vårt arbete med utveckling. Du tar i beslutsfattandet ett helhetsansvar för förbundet i stort, inte bara den egna verksamheten. Utvecklingsarbetet kräver att du är förändringsbenägen, flexibel, jobbar med ständiga förbättringar och vågar tänka nytt – ha mod att driva och effektivisera den egna verksamheten och fatta beslut utifrån lokala förutsättningar. Unionen har tydliga processer och verktyg för resultat/måluppfyllnad och du förväntas som ledare ha kunskap om dessa och förmåga att driva dem. Du kan agera professionellt som arbetsgivare i vår organisation – ha kunskap om interna regelverk/processer och ha förmåga att driva dem. I ditt ledarskap tar du ansvar för egen utveckling och har förmåga att stötta dina medarbetare i deras utveckling. Du förväntas ha en tydlighet i att kommunicera mål/förväntningar, ramar/spelregler för egen verksamhet och ha mod att fatta beslut. Den kommunikativa förmågan innefattar även att ha kompetens och mod att ge/ta feedback, skapa tydlighet och coacha medarbetare till måluppfyllnad och utveckling.

Placeringsort är Unionens kontor i Malmö. I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Ulrika Gruffman. Har du frågor så kontakta henne; ulrika@gruffman.nu, tel. 0733-434189. Facklig företrädare för lokala klubben Rainer Stoltenberg 040-670 22 35.

Unionen välkomnar olikheteter i personalgrupperna och eftersträvar mångfald i alla avseenden.

Välkommen med din ansökan senast 17 september!

Ansök via https://jobb.unionen.se/jobs/322-regionchef-unionen-sydvast

Läs mer här

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor